fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » Strefa wiedzy » Formy współpracy z członkiem zarządu spółki z o.o.

Formy współpracy z członkiem zarządu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć zarząd w każdym momencie funkcjonowania. Czy z członkami zarządu spółka powinna mieć dodatkowo umowę, na podstawie której będą oni wykonywać obowiązki i pobierać wynagrodzenie? Odpowiedzi w artykule.

Zarząd wykonuje zasadniczo dwa rodzaje czynności. Po pierwsze, reprezentuje spółkę (tj. występuje w imieniu spółki „na zewnątrz” – wobec kontrahentów, sądów, urzędów itp.), po drugie, prowadzi sprawy spółki (czyli kieruje wewnętrznymi sprawami spółki). Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w zależności od wymogów umowy spółki i faktycznego powołania. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy lub osoby spoza ich grona.

Czy wystarczy samo powołanie?

Co do zasady członków zarządu w sp. z o. o. powołują wspólnicy w drodze uchwały. Sprawowanie funkcji członka zarządu możliwe jest na podstawie samego powołania. Jeśli spółka nie zdecyduje się na zawarcie z członkiem zarządu odrębnej umowy regulującej jego współpracę ze spółką, wówczas podstawą do wypłaty wynagrodzenia na rzecz członka zarządu może być uchwała zgromadzenia wspólników. 

Do końca 2021 roku atutem tej formy zaangażowania był brak obowiązku odprowadzania składek na ZUS. Począwszy od 2022 r. członkowie zarządu pełniący funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania podlegają ZUS. Ich wynagrodzenie jest pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Powołanie nadal nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Z kolei płatność zaliczek na podatek dochodowy zależy od tego, czy i jaki jest dodatkowy tytuł zatrudnienia danej osoby w spółce.

Umowa o pracę

W przypadku zatrudnienia członka zarządu w oparciu o umowę o pracę, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy. Przy takiej formie zatrudnienia członek zarządu korzysta ze stabilizacji oraz ochrony jaką daje ta forma umowa, na przykład: płatny urlop i płatne zwolnienie od pracy na czas choroby, czy stałe wynagrodzenie niezależne od osiąganych przez przedsiębiorstwo zysków. Ponadto, podlega on, jak każdy pracownik, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Zatrudnienie w oparciu o tę umowę zobowiązuje zatem spółkę do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego wyliczonego jak dla pracownika.

Umowa zlecenie

To kolejna z możliwych form współpracy z członkiem zarządu. W umowie zlecenia strony dość elastycznie mogą ustalić zakres obowiązków członka zarządu-zleceniobiorcy, biorąc przy tym pod uwagę funkcję, jaką pełni w spółce i przedmiot prowadzonej przez niego działalności (np. konsulting, doradztwo strategiczne lub inne, bardziej specyficzne dla branży usługi). Zasadą wynikającą z ogólnych przepisów prawa jest to, że zleceniobiorca nie ma przywilejów pracowniczych, jak np. płatny urlop. W praktyce jednak przy stałej współpracy, bardzo częste są regulacje o dniach wolnych, za które zleceniodawca (w tym wypadku nasza spółka z o.o.), płaci wynagrodzenie. Przy takiej formie zatrudnienia członka zarządu, spółka zobowiązania jest do opłacania za członka zarządu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy.

Kontrakt menadżerski

Jest to de facto rodzaj umowy zlecenia, skrojony na miarę dla menadżerów wysokiego szczebla, zawierający często postanowienia o premii zależnej przychodu lub zysku spółki, obowiązujący członka zarządu zakaz konkurencji, płatne dni wolne, odprawy. Zasada oskładkowania i opodatkowania jest taka jak przy umowie zlecenia.

Podsumowanie

Form współpracy członka zarządu w sp. z o. o. jest wiele. To, jaką formę wybierze spółka w dużej mierze zależy od tego czy w skład zarządu wchodzą wspólnicy spółki czy może osoby z zewnątrz, na pewno od specyfiki branży oraz od tego, czy zależy jej na niskich kosztach zatrudnienia, a także czy istnieje konieczność szczegółowego regulowania pewnych kwestii takich jak zakres obowiązków czy odpowiedzialność.

Podstawy prawne

  • Ustawa z 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych

Źródło zdjęcia: @Pexels

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz mieć dostęp do bezpłatnych materiałów dotyczących prowadzenia biznesu, napisz proszę krótki mail na adres kontakt@legelex.eu.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowych wzorach i aktualnościach prawnych, zapisz się na newsletter.

PRZECZYTAJ POWIĄZANY ARTYKUŁ:

5 pomysłów na korzystne skonstruowanie sp. z o.o.


Cześć! Nazywam się Magda Parzyszek. Jestem radcą prawnym.

Od kilkunastu lat doradzam przedsiębiorcom, jak bezpiecznie zakładać, rozwijać i przekształcać ich biznesy. Więcej dowiesz się w zakładce O mnie.


Jeśli chcesz na bieżąco dostawać wskazówki prawne dla biznesu, bezpłatne wzory i materiały, zapisz się na newsletter.