fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » Strefa wiedzy » Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z .o.o.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z .o.o.

Jak i komu złożyć rezygnację, żeby była skuteczna? Od kiedy rezygnujący przestaje być członkiem zarządu? Co zrobić w przypadku, gdy chcesz zrezygnować, a jesteś jedynym członkiem zarządu w spółce z o.o.? 

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest oświadczeniem jednostronnym (jednostronną czynnością prawną). Oznacza to tyle, że dla skuteczności rezygnacji wystarczy oświadczenie jednej strony, w tym przypadku członka zarządu, który chce zrezygnować ze swojego mandatu. Na skutek rezygnacji członka zarządu z pełnienia swojej funkcji, wygasają jego uprawnienia.

Ale uwaga. Oświadczenie woli, o którym mowa powyżej przyjmuje się za złożone w chwili, kiedy spółka mogła się o nim dowiedzieć. Rezygnacja nie wymaga zgody spółki ani jej przyjęcia, nie jest też konieczne odwoływanie rezygnującego członka ze składu zarządu odrębnym aktem. Oświadczenie o rezygnacji musi jednak do spółki dotrzeć.

W jakie formie złożyć rezygnację?

Rezygnacja członka zarządu – aby została złożona skutecznie – musi być skierowana do „spółki”. Przepisy prawne nie wymagają, aby rezygnacja przybrała szczególną formę, dopuszczalne jest nawet złożenie rezygnacji ustnej. O ile w umie spółki nie ma szczególnych wymogów, można ją wysłać listownie, mailowo lub faksem. Jednak dla własnego komfortu i bezpieczeństwa stanowczo doradzam złożenie rezygnacji na piśmie i przekazanie albo do rąk własnych za pokwitowaniem, albo ewidencjonowaną przesyłką. Decyzja nie wymaga żadnego uzasadnienia. 

Komu złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu?

Oświadczenie składa się „spółce”, czyli komu? Kwestia ta przez długi czas dzieliła prawników. Ostatecznie przyjęło się – logiczne skąd inąd – rozwiązanie, polegające na tym, aby oświadczenie adresować do przynajmniej jednego (innego) członka zarządu lub prokurenta. Jest to ustawowa zasada przyjęta do reprezentacji spółki przy przyjmowaniu oświadczeń (w odróżnieniu od reprezentacji przy składaniu oświadczeń, gdzie często wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta).

Co zrobić przy jednoosobowym zarządzie?

Niekiedy zdarza się tak, że zarząd w spółce jest jednoosobowy, albo też wszyscy członkowie chcą jednocześnie złożyć rezygnację. Czy w takim przypadku jedyny członek zarządu lub ostatni rezygnujący członek zarządu może legalnie zrezygnować z pełnienia swojej dotychczasowej funkcji w spółce? Oczywiście!

W tym przypadku, wyjątkowo, członek zarządu musi złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wspólnikom spółki, a ponadto zwołać zgromadzenie wspólników, chyba że w umowie spółki zostały zapisane inne ustalenia. W tym przypadku, złożone oświadczenie nie jest skuteczne od razu, a dopiero dnia następnego. Takie rozwiązanie pozwala na zapobieżenie sytuacji, w której zarząd spółki nie byłby obsadzony przez nikogo.

Dokonanie wpisu o zmianie zarządu spółki z o. o. w KRS

Kolejnym krokiem jest dopełnienie formalności, tj.: zmiana w KRS.

Wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny co oznacza, że potwierdza on tylko wcześniej dokonanie zmiany. Jednak zmiany w zarządzie spółki powinny być zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie 7 dni. Kto ma złożyć wniosek? 

W przypadku, gdy po rezygnacji zarząd nadal jest obsadzony w sposób umożliwiający prawidłową reprezentację – pozostali na stanowiskach członkowie zarządu. W przypadku, gdy zrezygnował cały zarząd i został powołany nowy – zmian dokonuje nowy zarząd spółki. Zmiany może zgłosić też odpowiednio umocowany pełnomocnik.

Nie może tego zrobić były członek zarządu, ale w razie opieszałości spółki może on skierować do sądu rejestrowego zawiadomienie o zaistniałych w zarządzie spółki zmianach w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.

Podstawy prawne

  • Ustawa z 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych

Źródło zdjęcia: The Lazy Artist Gallery @Pexels

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz mieć dostęp do bezpłatnych materiałów dotyczących prowadzenia biznesu, napisz proszę krótki mail na adres kontakt@legelex.eu.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowych wzorach i aktualnościach prawnych, zapisz się na newsletter.

PRZECZYTAJ POWIĄZANY ARTYKUŁ:

5 pomysłów na korzystne skonstruowanie sp. z o.o.


Cześć! Nazywam się Magda Parzyszek. Jestem radcą prawnym.

Od kilkunastu lat doradzam przedsiębiorcom, jak bezpiecznie zakładać, rozwijać i przekształcać ich biznesy. Więcej dowiesz się w zakładce O mnie.


Jeśli chcesz na bieżąco dostawać wskazówki prawne dla biznesu, bezpłatne wzory i materiały, zapisz się na newsletter.